Posts tagged “elteknik”

Duhvan

Duhvan invigdes i juni 2012 och fungerar som ett komplement till Uhven, i Duhvan utför man spänningsprover på upp till 800 kilovolt.

Högeffektlabbet

Högeffektlabbet i Ludvika är ett av de modernaste i världen och en bidragande orsak till ABBs världsledande ställning. I labbet provas morgondagens produkter och kraftnät.

Testbädd – Energiförsörjning gruvan

En nationell testbädd skapas nu för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning i Ludvika- Bergslagen. Syftet med projektet är att skapa en testbädd där man kan se och testa olika metoder och verktyg för hur behovet av energi kan minimeras och därmed minska behovet av en utbyggnad av el-infrastrukturen inom gruvnäringen.

Hitachi Energy, Components

ABB Components är världens modernaste lindningskopplarfabrik. Inspirerade av klassisk biltillverkning och ”löpande bandet-principen” är den nya fabriken uppbyggd för en ”taktad” tillverkning som både ger ett jämnare flöde och en utökad kapacitet.

HV Breakers

Den så kallade ”brytarfabriken” i Ludvika är världens största och förnämsta när det gäller utvecklandet av högspänningsbrytare.

Västra högbygget

Västra högbygget, en fyra våningar hög tegelbyggnad för tillverkning av detaljer för transformatorer. Här ligger produktionsvåningen ovanpå kontoren.

Uhven

Med sina 43 meter är Uhven en av världens största och mest avancerade anläggningar för provning av elkraftsprodukter vid extremt höga spänningsnivåer

Uno Lamm HVDC Center

HVDC är ABB:s systemlösningar för effektiv överföring av el med minimal miljöpåverkan. Komplexet har fått sitt namn efter Dr. Uno Lamm, som började utvecklingen av tekniken i slutet av 1920-talet och som ofta benämns som ”HVDC-teknikens fader”.