6.

Hållbar produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.


Rundvirke Poles och Impregna

Tillväxt med miljö och kvalitet i fokus
Rundvirke Poles AB är ett helägt svenskt familjeföretag vars äldsta del etablerades redan 1899 i Dalarna och är en av de största och ledande tillverkarna av ledningsstolpar i Europa.
Produkterna är förnyelsebara naturprodukter och när de blivit uttjänta så är det en självklarhet att ta emot dem på bästa miljömässiga sätt.

Största produktionsenheten är placerad i Kälarne, Jämtland. Den andra produktionsenheten är i Ludvika, Dalarna, där också huvudkontoret finns.


Lyviksverket – Ludvika

Här produceras fossilfri fjärrvärme
Lyviksverket ligger vid sjön Väsman, en kilometer sydväst om Ludvika centrum. Nästan all produktion av fjärrvärme för Ludvikas fjärrvärmenät sker här.

VB Energis fjärrvärmeproduktion baseras till
100 % på spillvärme och icke fossila bränslen sedan 2020.

Lyviksverket ägs av Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) som i sin tur ägs gemensamt av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.

Läs mer via länkarna nedan:

Vattenfall
VB Energi


Spendrups Bryggeri

Familjeföretaget med öl i blodet
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande, bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup. Du hittar våra fyra bryggerier i Grängesberg, Hällefors, Visby och Stockholm. Huvudkontoret ligger på Sankt Eriksgatan i Stockholm.

Som familjeföretag och Sveriges ledande bryggeri är det en självklarhet att ta långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling. För Spendrups står alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus.


Ovako

En värld av stål
Ovako har produktionsanläggningar på nio orter. Verksamheten är indelad i tre produktionsflöden – Hofors & Hällefors, Smedjebacken & Boxholm och Imatra.

Ovako tillverkar rent, starkt och hållbart stål. Stålet är hållbart eftersom produktionsprocessen är baserad på skrot och en nordisk elmix med låga koldioxidutsläpp. Det är även rent och starkt eftersom Ovako minimerar föroreningar i stålet under produktionsprocessen.