6.

Hållbar produktion

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.


Rundvirke Poles och Impregna

Tillväxt med miljö och kvalitet i fokus
Rundvirke Poles AB är ett helägt svenskt familjeföretag vars äldsta del etablerades redan 1899 i Dalarna och är idag en av de största och ledande tillverkarna av ledningsstolpar i Europa.
Våra produkter är förnyelsebara naturprodukter och när de blivit uttjänta så är det självklart för oss att ta emot dem på bästa miljömässiga sätt.

Rundvirke Poles AB har två produktionsenheter i Sverige. Största produktionsenheten är placerad i Kälarne, Jämtland, som ligger ca 11 mil från Sundsvall och 9 mil från Östersund. Den andra produktionsenheten är i Ludvika, Dalarna, där också vårt huvudkontor finns.

Läs mer om Rundvirke Poles


Lyviksverket – Ludvika

Här produceras fossilfri fjärrvärme
Lyviksverket ligger vid sjön Väsman, en kilometer sydväst om Ludvika centrum. Nästan all produktion av fjärrvärme för Ludvikas fjärrvärmenät sker här.

Lyviksverket ägs av Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) som i sin tur ägs gemensamt av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.


Läs mer via länkarna nedan:

Vattenfall
VB Energi


Spendrups Bryggeri

Vi är stolta över vårt hantverk.
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup i fjärde generationen. Vi finns på ett antal orter i Sverige med huvudkontor i Vårby utanför Stockholm och produktion i Grängesberg, Hällefors och Visby. För oss står alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus.

Som familjeföretag och Sveriges ledande bryggeri är det självklart för oss att ta långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling.

Läs mer om Spendrups


Ovako

En värld av stål
Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom till exempel kullager-, transport- och tillverkningsindustrin.
Ovako har produktionsanläggningar på nio orter. Verksamheten är indelad i tre produktionsflöden – Hofors & Hällefors, Smedjebacken & Boxholm och Imatra.

Vi tillverkar rent, starkt och hållbart stål. Vårt stål är hållbart eftersom produktionsprocessen är baserad på skrot och en nordisk elmix med låga koldioxidutsläpp. Det är även rent och starkt eftersom Ovako minimerar föroreningar i stålet under produktionsprocessen.

Läs mer om Ovako