10.

Hållbar energi för alla

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.


Laddstation – Väsmanstrand

Laddplats Ludvika

Laddaren som invigdes i januari 2016 är ett resultat av samarbetet mellan VB Energi, High Voltage Valley och Power Circle. Den är ett viktigt steg på vägen för att öka möjligheterna för elbilsägare att ladda sina bilar under tiden de arbetar.

Ladda ditt elfordon
VB Energi har investerat i flera laddstationer både i Fagersta och Ludvika, dessa hittar du i InCharge-appen. InCharge är ett växande laddnät bestående av både snabbladdare och destionationsladdare. För att kunna ta del av laddpunkterna kan du beställa ett laddkort eller en laddbricka.

Läs mer via länkarna nedan:

VB Energi
InCharge


Energy Matching – LudvikaHem

LudvikaHem deltog i det internationella utvecklingsprojektet ”Energy Matching”.
Projektet var finansierat via Horizon2020 och totalt deltog 16 företag, universitet och institut från sex olika länder.

”Energimatching”, betyder i korthet att man matchar olika typer av energi från olika energikällor, värmepumpar, solceller etc. och hur energilagring kan användas. LudvikaHem har använt sig av tre redan existerande hyreshus i Sunnansjö för att skapa en demoanläggning.

Läs mer via länkarna nedan:

High Voltage Valley
Energymatching.eu


Solenergi

Ludvika kommun har satsat stort på solenergi. Idag finns en av Dalarnas största solelsanläggningar på Sporthallen i centrala staden. Intill denna anläggning finns ytterligare offentligt ägda installationer på bland annat räddningstjänst, församlingsgård och skola. Många privatpersoner har också installerat solceller på sina bostäder.

Ludvika kommun har, via solkartan, gjort det enkelt att se hur mycket energi solen ger på olika byggnader i Ludvika.

Läs mer om solkartan