Posts by marianne

Energieffektivisering i Ludvika kommun

26B. År 2006 startade kommunen en större satsning på att energieffektivisera sina byggnader utifrån projektmodellen EPC, Ludvika har genom sin satsning på energieffektivisering blivit ett föredöme och en modell som flera andra kommuner runt om i Norden använder sig av.

Ett hållbart samhälle

Forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika har som målsättning att hitta lösningar på den problematik som lagring och distribuering av alternativa energikällor kan innebära.

Ludvika järnvägsstation

Ludvika Järnvägsstation i sin nuvarande form ritades av stadsarkitekt Cyrillus Johansson och stod färdigt 1939, 1930 revs den gamla stationsbyggnaden ”Stationshuset för Bergslagernas Järnvägar” från 1900 och som var en av flera järnvägsstationer i Ludvika på den tiden.

Testbädd – Energiförsörjning gruvan

En nationell testbädd skapas nu för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning i Ludvika- Bergslagen. Syftet med projektet är att skapa en testbädd där man kan se och testa olika metoder och verktyg för hur behovet av energi kan minimeras och därmed minska behovet av en utbyggnad av el-infrastrukturen inom gruvnäringen.

Vindkraftparken- Stena Renewable

Vindpark Saxberget var en milstolpe i Stena Renewables historia och deras första vindkraftpark, den består av 17 vindkraftverk och är belägen på Fjällberget och Saxberget.

Kyrkan

Ludvika Ulrika Kyrka är ett resultat av den stora förändringen av Ludvika Bruk som ägde rum under mitten av 1700-talet

Vattentornet

Vattentornet i Ludvika är ett av få som finns kvar från tiden då ångloken färdades längs järnvägen (ånglok fanns kvar i drift fram till 1970-talet).

Engelska parken

På Roths äng finns fortfarande en ovanligt artrik flora och sedan några år tillbaka pågår ett naturvårdsprojekt som har till syfte att bevara ängen och den så kallade ängsblomstern som blir allt mer ovanlig.

Sädesmagasinet

Sädesmagasinet stod färdigt 1805 och var en viktig byggnad under år av svält, den har blivit en av symbolerna för Ludvika.

Herrgården och bruket

Herrgården i sin nuvarande form uppfördes under 1780-talet, efter att både huvudbyggnaden och den västra flygeln brunnit ner