Hitachi Energy, Components

Världens modernaste lindningskopplarfabrik  
Lindningskopplarens uppgift är att reglera spänningen i en transformator. Sedan början av 1900-talet har man producerat lindningskopplare i Ludvika och idag är man en av världens ledande tillverkare. 2011 tog enheten som tillverkar dessa, Components, en av världens modernaste produktionsanläggningar i bruk.

Inspirerade av klassisk biltillverkning och ”löpande bandet-principen” är den nya fabriken uppbyggd för en ”taktad” tillverkning som både ger ett jämnare flöde och en utökad kapacitet. Under ombyggnadsarbetet lades även stor vikt vid att skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö för medarbetarna. Att utfallet av ombyggnationerna blev lyckosamma råder det inga tvivel om, leveranstiden har mer än halverats och 2012 tilldelades man Svenska monteringspriset.


Läs mer om Hitachi Energy