9.

Väsmanstrand

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.


Zento Garden

En japanskinspirerad trädgård
Namnet på trädgården är Zento Garden. Zento är ett japanskt ord för framtidsutsikter och resan framåt.

I stora krukor, i ett antal toroider (stora ringar som sitter på transformatorers genomföringar) samt på en konstgjord kulle har det planterats växter som kommer att växla färg efter årstid. Runt lådan har det anlagts slingrande gångstigar av älvdalsporfyr och placerats tidlösa malmstenblock från Grängesbergs gruvindustri. Mellan detta finns fält av slaggsten från Smedjebackens stålindustri och på flera platser har det placerats ut bänkar och sittstenar som besökare kan slå sig ner på för att njuta av trädgården och av utsikten av över vackra sjön Väsman. Som sig bör i en japansk trädgård finns en välvd träbro och inte minst en torii – en japansk portal vid ingången från sjösidan.

Zento Garden är huvudsakligen finansierad av Hitachi ABB Powergrids och till en mindre del av Ludvika kommun. Arbetet har utförts av bland annat LB Andersson Trädgård AB under projektledning från Samarkand2015. Trädgården är både en hyllning till Ludvikas långa historia och en symbol för nya relationer med Japan.

Läs mer via länkarna nedan:

Samarkand
Visit Dalarna
LB Andersson Trädgård


Ludvika kommun

Pågående projekt
Väsmanstrand är en viktig del för Ludvika stad. Gång- och cykelbron mellan centrum och stranden utgör en självklar sammanlänkning mellan stad och Väsman via Charlie Normans torg.

Vad har hänt 2021?
Flytten av bangolfen från Mossplan till Väsmanstrand färdigställdes under 2021. Invigning av bangolfen skedde i maj. Förberedande arbeten som till exempel slyröjning har gjorts på Roths äng inför anläggandet av parken som ska iordningsställas under kommande år.

Vad planeras framöver?
Arbetet med att få till en helhetssyn över området har startat. Framöver ska kommunen bland annat se över vilka aktiviteter som kan vara aktuella att anlägga på aktivitetsytan.

Läs mer om projektet Väsmanstrand


Ludvika-turen

Cykelturen startar och slutar vid Väsmanstrand i Ludvika, det område som binder samman centrala Ludvika med stranden vid sjön Väsman.

Hoppa upp på cyklarna och ge er ut på rundturen som tar er till byar som Grangärde, Sunnansjö och Grängesberg – alla med sina unika besöksmål och upplevelser – innan ni återigen trampar in i Ludvika. Studera kartan och hitta just de stopp och rastplatser som passar era intressen bäst.

Läs mer om Ludvika-turen