Archive for november, 2012

Ludvika Stadshus

26A. Du står nu vid Ludvika Stadshus, som byggdes 1937 och ritades av arkitekten Cyrillus Johansson. Stadshuset blev inte bara ändamålsenligt, det blev även vackert utsmyckat både utvändigt och invändigt.

High Voltage Valley

High Voltage Valley är ett nätverk av företag, universitet och högskolor kommuner och andra offentliga aktörer med syfte att stärka regionens världsledande position inom elkraft och energi.

Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen, vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550.

Gång- och Cykelbro

17A. Här bygger Ludvika kommun en gång- och cykelbro som knyter ihop Väsmanstranden med resecentrum och Ludvika centrum.

STRI

Här på STRI i Ludvika finns högspänningslabb och demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion, här hittar du även Sveriges största Smart Grid Lab för högspänningsprov.

ABB i Ludvika

Här ligger ABB, ett världscentrum för kraftöverföring. Här har den stora ABB-koncernen sin mest omfattande och kompletta verksamhet inom kraftöverföringsområdet.