3.

God utbildning och hälsa för alla

Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 


Ludvika kommun

Barn och utbildning
Skolverksamheten i Ludvika kommun består av förskoleklass, grundskola årskurs ett till nio och särskola.
Det finns även en fristående grundskola med annan huvudman än Ludvika kommun, Olympicaskolan i Håksberg.


Mission X – att träna och leva som en astronaut

Projektet Mission X vill främja folkhälsan hos våra barn och unga i skolan
Genom att använda rymden som utgångspunkt, och hur astronauter tränar och arbetar, ska man via projektet locka fram rörelseglädje och lära ut strategier för hur man får och behåller en sund knopp i en sund kropp. Under ett helt år kommer alla barn i årskurs två, samt deras lärare och föräldrar, få jobba sig igenom ett rymdäventyr med spännande övningar.

Läs mer


Smedjebackens kommun

Barn och utbildning
Till de större byarna erbjuds både skola och barnomsorg. Fritidshem erbjuds, från sex års ålder till och med 12 år, till barn vars vårdnadshavare arbetar. Det finns en gemensam gymnasieskola och kulturskola med grannkommunen Ludvika.


VBU

Det självklara valet
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) bildades år 1994 och är landets äldsta kommunala utbildningsförbund som organiserar gymnasieskola. VBU har två medlemmar tillika ägare av förbundet – Ludvika och Smedjebackens kommun.

VBU bedriver utbildning på tre olika skolor:

Malmenskolan i Grängesberg
Högbergsskolan Ludvika
Smedenskolan i Smedjebacken

Förbundet ansvarar för kommunal gymnasieskola, gymnasiesärskola, viss vuxenutbildning, yrkeshögskola samt kulturskola.


Hitachigymnasiet

Teknik – den röda tråden
Hitachigymnasiet finns för dig som vill anta framtidens utmaningar. Här får du de kunskaper och redskap som du behöver, samtidigt som du utvecklar mod och handlingskraft som hjälper dig att göra skillnad.

Tekniken går som en röd tråd genom utbildningen på Hitachigymnasiet. Teknik handlar om problemlösning, kreativitet, design, hållbar utveckling, globala samband, energiomställning – allt det som påverkar oss nu och i framtiden. Det handlar om vårt samhälle och våra framtida liv.


HögskoleCentrum – Samarkand

Vi finns här för dig som student
På Högskolecentrum kan du låna rum med dator, webbkamera och headset.
Vi bjuder på internetuppkoppling, utskrifter, kopiering, skanning mm.

I studentfiket finns kyl och micro för medhavd mat samt godis, fika och enklare maträtter att köpa.
Här på Högskolecentrum kan du dessutom skriva dina tentor oavsett om du studerar på distans eller ej.

Oavsett om du läser på distans eller campus är du välkommen till oss!