1.

Hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

För att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborgare samarbetar.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!


Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen


High Voltage Valley

Möjliggöraren som bygger framtidens energieffektiva samhälle
High Voltage Valley är neutral plattform där akademi, stora och små företag samt offentliga aktörer samarbetar för att säkra och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. 

High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med Hitachi Energy (dåvarande ABB), STRI, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. 
High Voltage Valley är sedan 2014 en ordinarie del av AB Samarkand2015´s verksamhet.

Verksamheten var från början endast inriktad på forskning men innefattar idag även andra områden som är viktiga för att skapa hållbar förnyelse och ekonomisk tillväxt.

AB Samarkand2015

För ett attraktivt, hållbart och innovativt Västerbergslagen
AB Samarkand2015 startades 2002 och är ett utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Tillsammans arbetar vi med att utveckla regionen och för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. Förutom en attraktiv arbetsmarknad är möjlighet till bra utbildning, samhällsservice och en livsmiljö som tilltalar hela familjen också viktiga delar.
 
Genom samverkan inom AB Samarkand2015 skapas ett mervärde för företag, myndigheter och organisationer i Ludvika och Smedjebacken. Tillsammans får man bättre möjligheter att agera på marknaden, att påverka olika aktörer och att öka sin effektivitet och minska sina kostnader.