12.

Biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.


Roths äng

Den Engelska parken
Ibland är dammluckorna öppna, då forsar vatten över svart sten och sveper in hela området i drömmar om det förgångna och om den mäktiga familjen Roth på bruket.

Små vildvuxna stigar slingrar sig över Roths äng, över forsen där lusthuset och rundtemplet minner om herrgårdens storhetsdagar. Här finner man resterna av Engelska parken, parken som uppfördes för mer än 150 år sedan av den då unge Carl Edward Roth, som var starkt influerad av den blommande romantiken. Parken bredde ut sig längs strömmens södra sida, i sluttningen mot kyrkan och vidare ut mot sjön.

Det var under senare delen av 1700-talet som engelska parker blev populära. De uppstod som en motsats till barockens strikta symmetri med raka linjer och formad växtlighet. Syftet med den engelska parken var att efterlikna naturen. Ibland planterade man till och med in döda träd och växter för att anläggningarna skulle se så naturliga ut som möjligt.

Spännande historia bakom Roths äng
För många är Roths Äng bara ett namn på en plats i Ludvika. Det vill Unika Ludvika ändra på, platsen blir mer värdefull när man vet den långa och spännande historien bakom.

Läs mer


Detta händer på Roths äng
Den engelska parken Roths äng ska rustas upp som en del i arbetet med Vision Väsmanstrand. Förhoppningen är att parken ska bli ett välbesökt rekreationsområde som samtidigt kan bidra med kunskaper om vår historia.

Läs mer


Företaget Odla Po-ängen

Levande jord och biologisk mångfald
Företaget Odla Po-ängen fungerar som ett socialt företag och har inriktat sig på att stödja integration på ett sätt som är möjligt utifrån föreningens förutsättningar.

Odla Po-ängen är ett annorlunda andelsjordbruk, där andelsmedlemmarna är aktiva odlare, skördare och tillsammans skapar en mötesplats i Ludvika. Här finns allt från erfarna odlare till helt gröna nybörjare. Det alla har gemensamt är visionen om att odla giftfri, närodlad mat och dessutom både lära sig saker och ha väldigt roligt ihop på vägen.

Läs mer om Odla Po-Ängen


Disponentparken AB

Ett socialt företag med fokus på hållbarhet
Disponentparken i Grängesberg, med anor från 1896, är en välbesökt kulturpark och ett populärt utflyktsmål för både stora som små.

Här finns Bed & Breakfast, café, besöksträdgård och plantskola. 
Vid växthusen finns under säsong försäljning av sommarblommor och perenner.
I parken kan man njuta av stillheten, lyssna till fågelsången och suset från de hundraåriga trädens kronor. Slingrande grusgångar sammanbinder de olika delarna av parken och soffor finns utplacerade för vila och stillhet.


Slaktarn´s Gård

Livskraft i samspel
Slaktarn´s gård är ett familjeföretag, men mest av allt ett livsprojekt. Här arbetar man för välmående djur och människor, en levande jord, och livskraftiga ekosystem.
Gården drivs av Kristina och Magnus som sedan 2010 har arbetat för att väcka upp den gamla familjegården till liv igen.

SlaktarStina vinner Samarkands hållbarhetspris
Kristina Forsberg, SlaktarStina, blev 2020 vinnare av Samarkands hållbarhetspris för hennes brinnande engagemang och hårda arbete med ett hållbart lantbruk.

Läs mer

Läs mer om Slaktarn´s Gård


Hållbara odlingsmetoder