13.

Ett hållbart samhälle

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.


Ludvika kommun

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Vi välkomnar både dig som flyttat hit och dig som funderar på att göra det.
Ludvika kommun erbjuder en blandning av nybyggda och historiska bostadsområden och miljöer. I kommunen finns en växande besöksnäring, hundratals aktiva föreningar och ett varierat kulturliv.

En hållbar kommun
Kommunen ska både minska sin egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt.

Miljöbästa kommun 2022
Ludvika kommun tog hem segern i den nya kategorin landsbygdskommuner. Några av framgångsfaktorerna var, ett mycket gott samarbete mellan kommunen och näringslivet samt skärpta miljökrav vid upphandlingar.

Läs mer om Ludvika kommun


Smedjebackens kommun

Smedjebacken är en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.
Smedjebackens kommun är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Trygghet och framtidstro ska känneteckna social samvaro och vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration.

En ekokommun i framkant
I kommunen arbetar man för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Läs mer om Smedjebackens kommun


Sociala företag

Samverkan i Västerbergslagen
I Västerbergslagen finns en, för länet unik kompetens- och stödplattform för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag i Ludvika och Smedjebacken. Samordningsförbundet bidrar med medel till stödplattformens arbete.

I Västerbergslagen hittar man dessa sociala företag:


Unika Ludvika

Samverkar för en attraktiv köpstad
Unika Ludvika är en samverkansorganisation som arbetar för att utveckla handel och service i Ludvika. De jobbar för att Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad, med ett levande centrum som erbjuder varierande shopping och smakrika matupplevelser.
Mycket av arbetet består av nätverkande för att få olika instanser, företag, föreningar, ja alla aktörer som finns, att samverka mot samma mål – ett attraktivare Ludvika.