8.

Miljö och klimat

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.


STRI i Ludvika

STRI i Ludvika är numer en integrerad enhet i HVDC, Hitachi Energy.
De har specialiserat sig på högspänningsprov, konsultation inom högspänningsteknologi och elkraftsystem.

Det toppmoderna högspänningslabbet och klimathallen har gett STRI i Ludvika en unik position i världen.
I klimathallen, som är en av få hallar i världen med samma kapacitet, finns unika egenskaper som möjliggör smuts- och miljöprov i full skala vid de högsta spänningarna. Samtidigt som spänning appliceras kan provobjektet utsättas för smuts, regn, saltdimma, frost, snö och/eller is.

Med kunder som järnvägsföretag, elproducenter, myndigheter, industrier och tillverkande företag över hela världen kan företagets specialister och ingenjörer leverera lösningar för att optimera överföringsförmåga, tillförlitlighet och lönsamhet, med minsta möjliga påverkan på miljö och människor.

Läs mer om STRI


SR Energy

Vi vet att vindkraft gör skillnad.
SR Energy är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Vi investerar i vindkraft för att det är Nödvändigt, Effektivt och Hållbart.
Vi projekterar, bygger och förvaltar våra vindparker för ett långsiktigt ägande.

Redan från början har vi byggt SR Energy kring vindkraft och hållbarhet. Och nu lever vi vår dröm:
vi underlättar just nu den enorma och fantastiska omställningen till en hållbar energiproduktion. Utvecklingen är nödvändig, och transformationen av svensk elmarknad har bara börjat.

Läs mer om SR Energy