7.

Forskning och utveckling

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. 


Högeffektlabbet

Forskning för 2000-talets elkraftsteknik
Ett högeffektlaboratorium har en enormt viktig och central roll inom forskning och utveckling av ställverksapparater och annan utrustning för kraftsystem. Högeffektlabbet i Ludvika är ett av de modernaste i världen och en bidragande orsak till Hitachi Energys världsledande ställning. I labbet provas morgondagens produkter och kraftnät.

Det första högeffektlaboratoriet i Ludvika uppfördes redan på 1930-talet och ersattes på 50-talet av det laboratorium som finns idag. Sedan dess har labbet utvecklats och moderniserats. I slutet av 1990-talet genomgick det en omfattande renovering och uppdatering, och idag görs kontinuerliga uppgraderingar för att labbet ska behålla sin världsledande ställning.