4.

Global industri med lokal närvaro

För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.


Hitachi Energy

Mot en hållbar energiframtid
Hitachi Energy påskyndar utvecklingen av världens energisystem – med elektricitet som ryggrad. Vår branschledande erfarenhet, djupa kunskaper och banbrytande teknik fortsätter att påskynda den globala energiomställningen. Förutom teknisk innovation, beaktar vi även vår påverkan på samhällen samt hur vi kan förbättra människors liv och inspirera andra.


Uno Lamm HVDC Center i Ludvika

Uno Lamm och skapandet av HVDC
August Uno Lamm (1904-05-22 – 1989-06-01) var en svensk elektroingenjör och uppfinnare som ofta refereras till som upphovsmannen till högspänd likströmsöverföring (HVDC).

De senaste 100 åren har likströmsanhängare fört en ojämn kamp mot den dominerande växel­strömmen. Men tack vare stora tekniska framsteg på likströmsområdet har positionerna ändrats och Hitachi blivit världsledande inom kraft­överföring. Den envise Uno Lamm vägrade att ge upp.
Han ses i dag som den högspända likströmmens fader.

I juni 2013 invigde Hitachi Energy (dåvarande ABB) Uno Lamm HVDC-center i Ludvika som en passande tribut till mannen som skapade HVDC-tekniken som idag används alltmer världen över.