4.

Global industri med lokal närvaro

För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.


Hitachi Energy

Mot en hållbar energiframtid
Hitachi och ABB är båda ledande företag inom innovation och förbättring av teknik i över ett sekel.
Tillsammans, som Hitachi Energy med en strategi för ”powering good”, använder vi detta långa och rika arv av banbrytande expertis för att ta itu med dagens brådskande utmaningar som våra kunder och samhället i stort står inför.

VÄRT ATT VETA
Under senare delen av 1800-talet hade Grängesbergs gruvor utvecklats makalöst och var landets största industriella anläggning. Industrierna gick nu in för elektrifiering, men under 1890-talet rådde det stor brist på leverantörer av utrustning för elkraft. I detta läge tog Grängesbergsbolaget initiativ till att starta en helt ny, tämligen stor elektrisk industri avsedd för Bergslagens behov.

Den 30 juni år 1900 samlades 22 modiga och framsynta män på Järnvägshotellet i Ludvika. Där bestämde de sig för att bilda ett nytt företag som fick namnet Elektriska AB Magnet.

Läs hela inlägget

Läs mer om Hitachi Energy


Uno Lamm HVDC Center i Ludvika

Uno Lamm och skapandet av HVDC
August Uno Lamm (1904-05-22 – 1989-06-01) var en svensk elektroingenjör och uppfinnare som ofta refereras till som upphovsmannen till högspänd likströmsöverföring (HVDC).

De senaste 100 åren har likströmsanhängare fört en ojämn kamp mot den dominerande växel­strömmen. Men tack vare stora tekniska framsteg på likströmsområdet har positionerna ändrats och Hitachi blivit världsledande inom kraft­överföring. Den envise Uno Lamm vägrade att ge upp.
Han ses i dag som den högspända likströmmens fader.

I juni 2013 invigde Hitachi Energy (dåvarande ABB) Uno Lamm HVDC-center i Ludvika som en passande tribut till mannen som skapade HVDC-tekniken som idag används alltmer världen över.

Läs mer via länkarna nedan:

Hitachi Energy
NyTeknik