Posts tagged “hållbarhet”

Laddplats Väsman strand

17B. Ludvikas laddinfrastruktur, som är en av de bäst utbyggda i Dalarna, fortsätter att växa och utvecklas.

HV Breakers

Den så kallade ”brytarfabriken” i Ludvika är världens största och förnämsta när det gäller utvecklandet av högspänningsbrytare.

Solcellsinstallation kvarteret Loke

Här, på taket till flerbostadshuset har LudvikaHem installerat solceller som ska ge LudvikaHem ca 25 000 kwh/år. Förhoppningen är att projektet ska intressera andra fastighetsägare att göra en liknande anläggning.

Norconsult AB

Norconsult AB är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. På Ludvika kontoret är man specialister på vattenkraft.

VB Energi, Kasttjärnsparken

VB Energi är det lokala energibolaget som levererar el, värme och snabba kommunikationslösningar till privat- och företagskunder. För att du ska kunna slå på kaffebryggaren när du vaknar på morgonen måste elen transporteras från en produktionsanläggning till ditt hem, i centrala Ludvika heter produktionsanläggningen Ludvika kraftstation.

High Voltage Valley

High Voltage Valley är ett nätverk av företag, universitet och högskolor kommuner och andra offentliga aktörer med syfte att stärka regionens världsledande position inom elkraft och energi.

Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen, vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550.

Gång- och Cykelbro

17A. Här bygger Ludvika kommun en gång- och cykelbro som knyter ihop Väsmanstranden med resecentrum och Ludvika centrum.

STRI

Här på STRI i Ludvika finns högspänningslabb och demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion, här hittar du även Sveriges största Smart Grid Lab för högspänningsprov.

Hitachi Energy i Ludvika

Här ligger ABB, ett världscentrum för kraftöverföring. Här har den stora ABB-koncernen sin mest omfattande och kompletta verksamhet inom kraftöverföringsområdet.