17.

Ludvika – Energistaden No.1

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.


Krafttanken/Ödrift

Ludvika laddar batterierna med lokalproducerad, fossilfri energi
Världens största transformatorlåda, Krafttanken, är placerad i Ludvikas centrum.
Krafttanken är inte bara ett landmärke som visar att Ludvika med Hitachi Energy är världsmästare inom högteknologi och elkraftöverföring, den är även en del i att förse viktiga samhällsfunktioner med elektricitet vid en kris.

I Krafttanken finns ett multifunktionellt energilager som består av batterier som laddas med fossilfri energi, bland annat från de solelsinstallationer som finns i närheten. Energilagret i Ludvika ska ingå i ett lokalt mikronät och dessutom fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning.

Läs mer via länkarna nedan:

Krafttanken.se
High Voltage Valley
Caverion
Sweco


Ladda vid Krafttanken

VB Energi bidrar till utbyggnad av laddinfrastrukturen i Ludvika 
Mellan väg 50 och 66, i centrala Ludvika finns Sockenstugeparken, här erbjuds laddning av elfordon upp till 50 kW. Det finns sex stycken parkeringsplatser med semiladdning 22 kW, samt en parkeringsplats med snabbladdare om 50 kW.
Laddstolparna ägs av VB energi. Du kan enkelt ladda med Incharge laddkort eller laddbricka

Tanka även upp dig själv på något av alla angränsande matställen eller passa på att uträtta ärenden då centrumkärna samt sporthall ligger alldeles intill.

Läs mer