2.

Spara energi – bli klimatsmart

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.


Hur kommer temperaturen på jorden att utvecklas i framtiden? Varför blommar syrenerna redan i maj?
Varför blåser det så hårt och så ofta? Vi bär alla på frågor och funderingar som handlar om hur naturen egentligen mår.
Det är lätt att tänka att det är någon annan som har ansvaret: Vad vill och vågar våra politiker göra åt klimatfrågan? Vad vill och vågar energibolagen? Vad vill och vågar VB Energi?

Läs hela inläggetHär i kasttjärnsparken ligger en av VB Energis ca 500 nätstationer som förser Ludvikaborna med ström. Inuti nätstationen står en transformator som transformerar ned spänningen till 400 Volt.
Det är standardspänningen i konsumenternas trefasanslutningar som sedan resulterar i 230 Volt i vägguttagen.


VB Energi

En schysst elhandlare!
Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är ett energibolag som bildades 1983 genom en sammanslagning mellan kommunägda Ludvika Elverk AB och Gränges kraft (dotterbolag till Vattenfall). Fram till den 30 juni 1999 ägdes bolaget av Vattenfall AB och Ludvika kommun. Idag ägs VB Energi av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun.

VB Energi är ett av de elhandelsbolag i Sverige som har certifierat sig för Schysst elhandel, en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag.


Smedjebackens Energi

Smedjebacken Energi AB (SEAB) ägs till 100% av Smedjebackens kommun. Smedjebacken Energi Nät är ett dotterbolag till SEAB.

Hållbarhet
Smedjebacken Energi AB har som kommunalt energibolag en viktig roll i det lokala samhället.
Att verka för en hållbar utveckling är en naturlig del arbetet, det ska bli mer framträdande för både personal och andra intressenter hur bolaget förhåller sig till hållbarhet och vad som faktiskt görs.

Läs mer om Smedjebackens Energi


Energi- och klimatrådgivning

Kommunala energi- och klimatrådgivare jobbar med att förmedla opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Rådgivaren svarar på frågor som rör uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Du kan även få råd och diskutera exempelvis för- och nackdelar med en viss åtgärd samt vilken konsekvens den kan komma att få för miljön.

Läs mer