Posts tagged “high voltage valley”

ABBs historia

Under senare delen av 1800-talet hade Grängesbergs gruvor utvecklats makalöst och var landets största industriella anläggning. Industrierna gick nu in för elektrifiering, men under 1890-talet rådde det stor brist på leverantörer av utrustning för elkraft. I detta läge tog Grängesbergsbolaget initiativ till att starta en helt ny, tämligen stor elektrisk industri avsedd för Bergslagens behov. […]

Solcellsinstallation kvarteret Loke

Här, på taket till flerbostadshuset har LudvikaHem installerat solceller som ska ge LudvikaHem ca 25 000 kwh/år. Förhoppningen är att projektet ska intressera andra fastighetsägare att göra en liknande anläggning.

Norconsult AB

Norconsult AB är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. På Ludvika kontoret är man specialister på vattenkraft.

VB Energi, Kasttjärnsparken

VB Energi är det lokala energibolaget som levererar el, värme och snabba kommunikationslösningar till privat- och företagskunder. För att du ska kunna slå på kaffebryggaren när du vaknar på morgonen måste elen transporteras från en produktionsanläggning till ditt hem, i centrala Ludvika heter produktionsanläggningen Ludvika kraftstation.

Ludvika Stadshus

26A. Du står nu vid Ludvika Stadshus, som byggdes 1937 och ritades av arkitekten Cyrillus Johansson. Stadshuset blev inte bara ändamålsenligt, det blev även vackert utsmyckat både utvändigt och invändigt.

Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen, vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550.

Gång- och Cykelbro

17A. Här bygger Ludvika kommun en gång- och cykelbro som knyter ihop Väsmanstranden med resecentrum och Ludvika centrum.

STRI

Här på STRI i Ludvika finns högspänningslabb och demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion, här hittar du även Sveriges största Smart Grid Lab för högspänningsprov.

Hitachi Energy i Ludvika

Här ligger ABB, ett världscentrum för kraftöverföring. Här har den stora ABB-koncernen sin mest omfattande och kompletta verksamhet inom kraftöverföringsområdet.