Värt att veta – Hitachi Energy

Under senare delen av 1800-talet hade Grängesbergs gruvor utvecklats makalöst och var landets största industriella anläggning. Industrierna gick nu in för elektrifiering, men under 1890-talet rådde det stor brist på leverantörer av utrustning för elkraft. I detta läge tog Grängesbergsbolaget initiativ till att starta en helt ny, tämligen stor elektrisk industri avsedd för Bergslagens behov.
Den 30 juni år 1900 samlades 22 modiga och framsynta män på Järnvägshotellet i Ludvika. Där bestämde de sig för att bilda ett nytt företag som fick namnet Elektriska AB Magnet.
Tillsammans investerade de i aktier till ett totalt värde av en miljon kronor, vilket motsvarar ungefär 250 miljoner i dagens penningvärde. Ett par veckor senare sattes spaden i marken för att bygga det första kontoret, som snabbt följdes av verkstäder och bostäder för arbetarna.

Elektriska AB Magnet fick det kärvt till en början. Högkonjunkturen följdes av en industrikris efter sekelskiftet.
Styrelsen bytte direktörer på löpande band och rekonstruerade bolaget finansiellt under namnet ”Nya Förenade”.
1916 lade Asea ett bud på aktierna i Nya Förenade och Grängesbergsbolaget sålde. Ludvikas produktion var då ungefär en tredjedel mot volymen i Västerås. I rask takt genomfördes ett produktutbyte mellan fabrikerna.
Det betydde för Ludvikas del att man slutade med roterande maskiner och material för lågspänning.
I stället tog man över huvudansvaret för kraftöverföring som till exempel transformatorer och högspänningsbrytare.
Denna huvudinriktning har gällt sedan dess.

ASEA i Ludvika under 1930-talet