Posts tagged “utbildning”

Hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!