Posts tagged “kluster”

High Voltage Valley

High Voltage Valley är ett nätverk av företag, universitet och högskolor kommuner och andra offentliga aktörer med syfte att stärka regionens världsledande position inom elkraft och energi.