Posts tagged “hvvwalk”

Laddplats Väsman strand

17B. Ludvikas laddinfrastruktur, som är en av de bäst utbyggda i Dalarna, fortsätter att växa och utvecklas.

Sädesmagasinet

Sädesmagasinet stod färdigt 1805 och var en viktig byggnad under år av svält, den har blivit en av symbolerna för Ludvika.