Posts tagged “highvoltagevalley”

Sädesmagasinet

Sädesmagasinet stod färdigt 1805 och var en viktig byggnad under år av svält, den har blivit en av symbolerna för Ludvika.