15.

Vindkraftparken- Stena Renewable

Stena Renewable ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Bolaget är dotterbolag till Stena Adactum, vars uppdrag är att finna nya verksamhetsområden till Stena. Stenas uppdrag är att uppföra, långsiktigt äga och förvalta produktiva vindkraftparker och arbetar för goda relationer med markägare, kommuner, länsstyrelser och andra berörda av vindkraftprojekten.

OM PLATSEN
Härifrån kan du skymta Vindpark Saxberget som var en milstolpe i Stena Renewables historia och deras första vindkraftpark. Idag driver bolaget ca 100 vindkraftverk och är en av Sveriges största ägare av vindkraft. Vindpark Saxberget producerar varje år omkring 100 GWh, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 20 000 eluppvärmda villor. Parken består av 17 vindkraftverk och är belägen på Fjällberget och Saxberget, cirka 12 km väster om Ludvika samhälle vid Ljungåsens friluftsanläggning. Området som domineras av skogsmark med aktivt skogsbruk är utpekat för vindkraft i kommunens översiktsplan, samt som Riksintressant för vindkraft av Energimyndigheten. Projektet har byggts i två omgångar och var vid byggnation Sveriges största vindkraftprojekt på land. Det är även ett av de första där man i större skala byggt vindkraft i skogsmiljö. Hela projektet har etablerats i samverkan med Ljungåsens friluftsanläggning som idag, med vindkraften på plats, har fler besökare än på många år. Ett av de mer krävande spåren, “Vindkraftspåret” på åtta km i kuperad terräng slingrar sig upp på Fjällberget bland vindkraftverken.

Vid etableringen av Saxberget lanserade Stena ett koncept med Vindbonus till föreningslivet som innebär att de varje år sponsrar det lokala föreningslivet med 10 000 kr per vindkraftverk som de äger och fördelar det årligen vid en given tidpunkt. Glöm inte att ansöka om du bor i närheten av Stenas anläggningar!


JOBBA HOS OSS
Vill du jobba med vindkraft inom Stena eller i branschen så kandu läsa mer om tillgängliga utbildningar via länken –


LÄNKAR
Stena Renewable

Film
Så går det till när man bygger ett vindkraftverk

Filmer om några av de föreningar som fått Vindbonus