23.

Kraftstationen- Vattenel med anor

VB Energis systerbolag VB Kraft äger 11 kraftstationer och 47 dammar, däribland Ludvika kraftstation, över 100 år gammal. I dessa kraftstationer och dammar har en uthållig, säker och miljöriktig elproduktion utvecklats. Fördelen med vattenkraft är att man kan lagra vatten i stora vattenmagasin och använda precis så mycket som behövs för stunden. VB Kraft ägs till 58 % av Vattenfall och till 42 % av Ludvika kommun.

OM PLATSEN
Ludvika Kraftstation har anor från 1500- talet men byggnaden som står här idag är från 1902. Vatten från regn eller smält snö samlas upp i sjöar och dammar. Ett vattenkraftverk utnyttjar vattendragets fallhöjd – vattnet strömmar ner till stora turbiner som roterar just med hjälp av det fallande vattnet. Energin omvandlas i en vattenturbin till mekanisk energi som sedan driver generatorer som alstrar elektrisk energi. Det är just den energin som alla VB Energis kunder kan köpa under namnet Lokalproducerad el – el som kommer från närmiljön!

LUDVIKA I SVERIGE
Ludvika Kraftstation med sin elproduktion har funnits i  över 100 år och har fortfarande en ytterst viktig plats i VB Energis verksamhet. Vattenkraft svarar för ca 45 % av den svenska elproduktionen där Ludvika kraftstation bidrar med 13 GWh per år (motsvarar energiförbrukningen av drygt 650 eluppvärmda villor).  Största fördelen med Ludvika Kraftstation är just att man med förhållandevis enkel teknik kan utvinna en stor mängd förnybar energi i princip utan utsläpp i miljön.

LÄNKAR
VB Energi

I VB Energi-appen har du möjlighet att bland annat följa aktuella vattennivåer i VB Krafts sjöar och dammar.