2.

VB Energi, Kasttjärnsparken

EN VIKTIG LÄNK PÅ ELENS VÄG HEM TILL DIG
VB Energi är det lokala energibolaget som levererar el, värme och snabba kommunikationslösningar till privat- och företagskunder. Tack vare systerbolaget VB Kraft kan de även erbjuda el som är producerad av lokal vattenkraft. VB Energi är ett företag som värnar om sina kunder och miljön genom att erbjuda olika miljöriktiga produkter. Tillsammans med sina samarbetspartners bidrar VB Energi till samhällets hållbara utveckling. Företaget ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. VB Energi arbetar kontinuerligt med att stärka elnäten och gräva ner kablar under markytan, ett effektivt sätt att minimera störningar i elleveransen.

OM PLATSEN
I Kasttjärnsparken står en av VB Energis ca500 nätstationer som förser Ludvikaborna med ström. Inuti nätstationen står en transformator som transformerar ned spänningen till 400 Volt. Det är standardspänningen i konsumenternas trefasanslutningar som sedan resulterar i 230 Volt i vägguttagen.  Nätstationen i Kasttjärnsparken förser High Voltage Valley-huset och flera kringliggande bostäder med den för oss livsnödvändiga elen.

För att du ska kunna slå på kaffebryggaren när du vaknar på morgonen måste elen transporteras från en produktionsanläggning till ditt hem. I centrala Ludvika heter produktionsanläggningen Ludvika kraftstation. Från sjön Väsman forsar vattnet ned till Ludvika kraftstation, likt detgjort i drygt 100 år nu. Vattnets lägesenergi omvandlas i turbinen till rörelseenergi, som sedan i generatorn omvandlas till elektricitet som matas vidare ut i VB Energis elnät. På sin väg till hushåll och företag passerar elen det intilliggande ställverket Hyttbacken där den sedan matas vidare ut på elnätet i Ludvika. Spänningen är då 11 000 Volt

JOBBA HOS VB ENERGI
För att jobba hos VB Energi krävs en utbildning inom elkraftteknik från högskola eller universitet.

Om du är intresserad av att få information via sms och e-post om planerade avbrott och driftstörningar som rör ditt område, anmäl dig till vår Störningsinfo-tjänst via Mina Sidor. Du har även möjlighet att ladda ner VB Energi-appen där du har tillgång till Mina Sidor, aktuella priser, driftinformation samt elräknaren.


LÄNKAR
VB Energi