27.

VB Energi i centrum

Västerbergslagens Energi AB är det lokala energibolaget som värnar om Dig och miljön.
Det är kundernas förtjänst att företaget hela tiden utvecklas och kan erbjuda en god service och produkter som lokalproducerad el från vattenkraft.
Företagets olika verksamhetsområden är elnät, elförsäljning och fjärrvärme. VB Energi arbetar regelbundet för att säkerställa elleveranser till sina kunder, att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser på el och att leverera den effektiva fjärrvärmen.