18.

Vattentornet

Från mitten av 1800-talet och fram till slutet av 1950-talet trafikerade ånglok de svenska järnvägarna (ånglok fanns kvar i drift fram till 1970-talet). Loken förbrukade både vatten och kol och behövde med jämna mellanrum stanna för att fylla på detta. Längs järnvägarna uppförde man därför mindre vattentorn som man genom en pumpanordning försedde med vatten från en närbelägen sjö. För att fylla på vatten i ett ånglok använde man sig ofta av en vattenhäst, en jättelik kran som kunde vridas ut över spåret. De flesta vattentorn är idag rivna och det finns ett 30 tal kvar i Sverige.