7.

Västra högbygget

I över 110 år, ända sedan 1902, har de så kallade Ludvikaverken, dagens ABB, legat på samma ställe. När den första fabriksbyggnaden uppfördes uppgick ytan till 4200 m², idag ligger fabriks- och kontorsytan på 253 000 m².

Under trettio- och fyrtiotalet expanderade Ludvikaverken kraftigt och på tio år mer än fördubblades verkets storlek. 1945 påbörjade man byggandet av Västra högbygget, en fyra våningar hög tegelbyggnad för tillverkning av transformatorlindningar och andra detaljer för transformatorer. Mer än 60 år efter att verkstaden togs i bruk tillverkar man fortfarande detaljdelar i byggnaden, så kallade högspänningskomponenter till transformatorer och ställverk.

KURIOSA
Något som är speciellt med denna byggnad är att man har en våning med kontor under en produktionsvåning. I de flesta fall brukar det vara tvärtom. 


LÄNKAR
ABB