4.

Uno Lamm HVDC Center

På Uno Lamm HVDC Center håller enheten HVDC till. HVDC är ABB:s systemlösningar för effektiv överföring av el med minimal miljöpåverkan.Tekniken överför stora mängder el över långa avstånd med luftledningar, sjö- eller landkablar och möjliggör maximalt utnyttjande av förnybara energikällor. Ett exempel på användningsområde är överföring av stora mängder vattenkraft i länder som Kina, Indien och Brasilien där den behöver transporteras över 200 mil.

Komplexet har fått sitt namn efter Dr. Uno Lamm, som började utvecklingen av tekniken i slutet av 1920-talet och som ofta benämns som ”HVDC-teknikens fader”. För att ytterligare hedra sina pionjärer är konferensrummen i byggnadens besökscentrum uppkallade efter framstående HVDC-profiler.

Uno Lamm HVDC Center är på totalt 22 000 kvadratmeter och rymmer 850 kontorsplatser och en verkstad som omfattar cirka 70 personer. Byggnaden är certifierad enligt LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), som är ett av världens ledande system för miljöklassning av byggnader. LEED fokuserar på materialanvändning, inomhusmiljö och vattenhushållning, men också på byggnadens läge och närhet till kommunikationer. Dessutom har energisnåla lösningar högsta prioritet.


KURIOSA
Uno Lamm var inte bara ”HVDC-teknikens fader”. Han var även far till Anita Lindman som under många år underhöll barn och vuxna tillsammans med följeslagaren Televinken.

LÄNKAR
ABB