29.

Solcellsinstallation kvarteret Loke

Ludvika Kommunfastigheter AB är kommunens fastighetsbolag som bland annat ansvarar för förvaltningen av kommunens alla verksamhetslokaler. Företaget är också moderbolag till kommunens bostadsbolag LudvikaHem AB i en gemensam fastighetskoncern. LudvikaHem har i dag ca 2 900 lägenheter i kommunens centrala delar samt runt 330 lägenheter i ytterområden som Saxdalen, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriksberg. LudvikaHem arbetar ständigt med att förbättra tekniken och därmed reducera energiförbrukningen. Ett steg i detta arbete är satsningen på solceller i Kvarteret Loke.

OM PLATSEN
Här, på taket till flerbostadshuset i kvarteret Loke 12 på Köpmansgatan 3 har LudvikaHem installerat solceller som ska ge LudvikaHem ca 25 000 kwh/år.
Installationen av solceller utfördes samtidigt som den takrenovering som genomfördes under våren 2014. Förhoppningen är att projektet ska intressera andra fastighetsägare att göra en liknande anläggning.

LUDVIKA I SVERIGE/VÄRLDEN
Det finns inte så många liknande projekt inom fastighetsbranschen i vår region. Solceller är miljömässigt en hållbar teknik och med installationen av solceller hoppas man att fler får upp intresset för Ludvika och företaget.

LÄNKAR
LudvikaHem