13.

Smart Grid

Solen lyser och vinden blåser inte alltid när vi som mest behöver energin, vilket innebär stora utmaningar när det gäller att hitta smarta sätt att lagra denna energi på. Forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika har som målsättning att hitta lösningar på den problematik som lagring och distribuering av alternativa energikällor kan  innebära.

Projektet är ett samarbete mellan industri och universitet (doktorandprojekt)  där  High Voltage Valley, STRI, Vinnova, ABB, VB Elnät, AB Samarkand2015, Uppsala Universitet, KTH och LuleåTekniska Högskola ingår.

Målet är att projektet ska utveckla ny kunskap och teknik som bidrar både till att utveckla svensk kompetens för grön energi och energieffektivisering med SmartGrid-lösningar. Ytterligare ett mål är att säkerställa regionens världsledande ställning inom elkraftområdet och skapa möjligheter till affärsmässiga avknoppningsverksamheter och exportmöjligheter.

Smart Grid-Projektet innehåller tre delar där;

  1. STRI och Luleå tekniska universitet arbetar med att identifiera krav och möjligheter för att kunna öka andelen förnyelsebar energi och att ta fram en skalbar energicontainer.
  2. KTH fokuserar sitt testarbete på att försöka hitta en modell för att övervaka och styra elnäten.
  3. Uppsala Universitet arbetar med batteriforskning för att hitta de mest optimala batterierna där deras fokus ligger på miljövänliga material baserade på kisel och järn.

Dessutom har det lokala energibolaget VB Energi en viktig roll i projektet eftersom de äger elnätet. Det skapar stora möjligheter för att kunna använda elnätet för att testa forskningsarbetet.
Projektet använder den FUD-plattform (Forskning Utveckling Demonstration) som finns i Ludvika, det är en container som innehåller solceller, en vindsnurra och en mängd teknisk utrustning.

Projekttid: 1 december 2009 – 31 december 2015

Projektledare: Lars Lindblom,
Medfinansiärer: Vinnova, ABB, STRI, VB Elnät, AB Samarkand2015 och Uppsala Universitet.
Den totala budgeten är 30 miljoner kronor. Övriga samarbetspartners är KTH och Luleå Tekniska Högskola.


LÄNKAR
High Voltage Valley
Vinnova
ABB
VB Energi
AB Samarkand2015
Uppsala Universitet
KTH
Luleå Tekniska Högskola