21.

Sädesmagasinet

Sädesmagasinet har blivit en av symbolerna för Ludvika och var en viktig byggnad under år av svält. Under 1750- talet uppfördes många socken och bruksmagasin för att kunna lagra spannmål då missväxt drabbade befolkningen mycket hårt på den tiden. I sädesmagasinet kunde spannmål från överskottsår sparas till nödår. Magasinet, som är fyra våningar högt, murades i slagg och stod färdigt 1805. Idag används sädesmagasinet för musik och konstevenemang under sommarhalvåret och är en del av Ekomuseum Bergslagens 64 besöksmiljöer.

SMEDSBOSTÄDERNA PÅ HAMMARBACKEN
Ludvika anlades under Gustav Vasas tid som ett kronobruk för smide och stångjärn. Under 1750- talet uppfördes en ordnad bruksgata på Hammarbacken med flerfamiljsbostäder för i första hand smeder och dagkarlar och här står idag en bevarad smedsbostad från 1798.

Bostaden ingick i smedernas lön, som till största delen betalades in natura, och bestod av ett rum och kök. Rummen var rejält tilltagna eftersom familjerna på den tiden brukade vara väldigt stora. År 1868 bodde här fyra familjer medsammanlagt 12 vuxna och 21 barn. Idag är två av de lägenheter som finns i huset inredda som museilägenheter. Varje familj disponerade förutom lägenheten även diverse förrådsutrymmen. Bostäderna fanns även utanför bruksgatan. Mjölnaren bodde vid kvarnen, trädgårdsmästaren i engelska parken, smedsänkor fick bo i ett hus i närheten av smedjan och en del dagkarlar bodde även intill ladugården. Kolare och andra skogsarbetare bodde på skogstorp och forbönderna spriddes ut i hus på den omgivande landsbygden.


LÄNKAR