28.

Norconsult AB

Norconsult AB är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper de sina uppdragsgivare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.

I koncernen finns 2650 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB finns, med huvudkontor i Göteborg, även på flera olika kontor runtom i Sverige.

MARKNADSOMRÅDEN

LUDVIKAKONTORET TILLHÖR MARKNADSOMRÅDE ENERGI
Norconsults Ludvikakontor är verksamt inom främst AO Energi och specialister på vattenkraft. Norconsult är en av Sveriges största kompetenser för vattenbyggnad inom områdena bygg- och markprojektering. Med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om projektering av vattenkraftanläggningar och anläggningskonstruktioner, både i Sverige och utomlands, är deras kunder främst energibolag, entreprenörer och kommuner. Företagets tjänster spänner från de inledande förstudierna, via detaljprojektering, upphandling och igångsättning, till driftfasen med mätningar, dokumentation och uppgraderingar av redan befintliga anläggningar.

OM PLATSEN
Här ligger Norconsult AB i Ludvika. På bildskärmen visas ett bildspel där du får mer information om verksamheten. Vattenkraft står för en väsentlig del av Sveriges elproduktion. På Norconsult finns en bred kompetens och erfarenhet av förnyelse, drift och underhåll av alla delar i vattenkraftanläggningen. I bildspelet visas några exempel på projekt som företaget haft.

LUDVIKA I VÄRLDEN
Norconsult AB i Ludvika ansvarar för design i ett stort vattenkraftsprojekt i Nepal. Där byggs en ny vattenkraftsanläggning med en fallhöjd på 800 m och en effekt på 500 MW som kommer att fördubbla Nepals egen produktion av el.

 _MG_3507
(Foto Nhooja Sayami)
Utsprängt bergrum som skall inrymma kraftstationen med sina 6 st vattenkraftturbiner.

Tamakoshi 3D
3D-modell (Jörgen Tuomi) av kraftstationsbyggnaden som skall inrymmas i det utsprängda bergrummet.

Norconsult AB har även många projekt i Norge där det ska byggas flera både små och stora vattenkraftsanläggningar. Ett exempel ärBraskereidfoss kraftverk vid Glomma älv där befintlig station ska kompletteras med ett nytt aggregat.

Braskereidfoss Längdsektion
Längdsektion i 3D av nya aggregatet (Stefan Hedell)

JOBBA HOS OSS
Här samverkar fysiska planerare med konstruktörer, ingenjörer, geotekniker och många fler. Här kan du arbeta i spännande uppdrag i Sverige, Norge och världen över på något av Norconsults internationella kontor. Med spännande och varierande uppdrag har du i kombination med frihet och ansvar möjlighet att utveckla din egen kompetens och karriär.

Utbildning: Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskin, el, väg-och vatten eller byggteknik.

LÄNKAR
Norconsult