20.

Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen. Vattendraget är endast omkring 800 meter lång, men har en fallhöjd på cirka 18 meter. Vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550 i samband med att Ludvika Bruk anlades här, då Sveriges första kronobruk (Hammarbacken). Sedan 1901 finns här Ludvika kraftstation.


Ludvika vattendrag när dammen är helt öppen, omkring 1935. Ludvika Ulrica kyrka i bakgrunden.


LÄNKAR