26.

Ludvika Stadshus

Arkitekten Cyrillus Johansson ritade Ludvika stadshus som stod klart i juli 1937 och huset rymde många olika verksamheter från början.

Stadshuset blev inte bara ändamålsenligt, det blev även vackert utsmyckat både utvändigt och invändigt. Entrén har fyra pelare som klätts med tegelplattor. Åtta plattor på varje pelare smyckades med olika figurer och märken. Motiven har anknytning till stadens och bygdens historia. En bergsman i ålderdomlig dräkt ska påminna om bergsbruket, ett rågax om lantbruket, en kolmila om skogsbruket, en transformatorstation med kraftledning om den elektriska industrin, tecken för mangan, silver, zink och bly om metallerna som finns inom stadsområdet. En bild av en hund finns också med — det är ”bygghunden” Stella, som tillhörde en av arbetarna vid bygget. Stella var med på bygget varje dag. Figurerna är skulpterade av bildhuggaren Aron Sandberg i Stockholm och gjutna vid S:t Eriks tegelverk iUppsala. På södra fasaden utsmyckades Stadshuset med en bild av Ludvika stadsvapen. I vapnet framhävs industrins betydelse. Symbolen för strömmen syftar på Ludvika ström. Åskviggen symboliserar den elektriska industrin. Liljorna är hämtade ur vapnet tillhörande ätterna Lillie och Cedercreutz och ska påminna om brukets roll. På plan 1 hade bokstugan ett litet bokbinderi, som hade direkt förbindelse med utlåningslokalen en trappa upp. Här fanns också fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. Där plan 1 ligger i marknivån, fanns plats för stadsfiskalen och för polisstationen med cellavdelning. På plan 2, med entré mot Dan Anderssons gata, fanns Ludvika bokstugas utlåningslokal med tidnings- och läsrum. Här fanns också lokaler för Ludvika sockens kassakontor och sammanträdeslokal. På plan 3 fick stadsfullmäktige sin sessionssal med bänkar i en halvcirkel. Från en balkong i anslutning till sessionssalen gick det an att ”tala till folket”. På plan 4 hade kommunalborgmästaren sin expedition och tjänsterum med fin utsikt över Storgatan. Här fanns också sammanträdeslokal för byggnadsnämnden och stadsingenjörskontor.

Ludvika kommun arbetar aktivt med att spara energi och konvertera till miljövänligare uppvärmningsalternativ i sina fastigheter. Det handlar bland annat om att byta ventilationssystem, reglersystem och uppvärmningssystem. Olja har bytts till pellets eller bergvärme. Uppskattningen är att kommunen ska minska sina koldioxidutsläpp med 964 ton/år, detta motsvarar 6,5 lastbils årsförbrukning eller 321 normalbilisters årsförbrukning(1 l bensin/diesel = 2 kg koldioxid).


LÄNKAR
Ludvika kommun

Läs mer om energieffektivisering i Ludvika Kommun