17.

Gång- och Cykelbro

Ludvika kommuns gång och cykelbro invigdes 28 maj 2014 och binder ihop Väsmanstranden med resecentrum och Ludvika centrum.

Byggnationerna genomfördes inom ramen för EU-projektet Entré Ludvika.  I projektet ingår även anläggande av en ny pendlarparkering
med motorvärmare och möjlighet att ladda elbilar. Detta är en satsning för att underlätta och öka det kollektiva resandet.
Projektet finansieras av Ludvika kommun, EU och Trafikverket.

Bro o järnvägsstation

Bro och järnväg, översikt

LÄNKAR
Ludvika kommun