16.

Ludvika järnvägsstation

Ludvika Järnvägsstation i sin nuvarande form ritades av stadsarkitekt Cyrillus Johansson och stod färdigt 1939. 1930 revs den gamla stationsbyggnaden ”Stationshuset för Bergslagernas Järnvägar” från 1900 som ritades av Erik Lallerstedt och som var en av flera järnvägsstationer i Ludvika på den tiden. Den äldsta byggdes på 1860- talet för Väsman–Barkens Järnväg med slutstation ”Marnäs” och nästa stationshus uppfördes på 1870-talet för Frövi-Ludvika Järnväg.

järnvägshotellet
Järnvägshotellet – (Källa: Ludvika- krönika 5 – Kända byggnader. Utarbetad av Nils Göte Håkansson)

Ludvika Järnvägsstation består idag av tre huskroppar; en hög tvåvåningsdel med väntsal, en lägre envåningsdel med Ludvikas Turistbyrå och en rund, låg väntrumsdel mot järnvägen. Vid entrén sitter ett stort skärmtak och texten ”Järnvägsstation” i kopparbokstäver, ett byggnadsur och en kiosk. Vänthallens fasad är helglasad ut mot spårområdet och väggarna pryds av väggmålningar med motiv från Bergslagen gjorda av konstnären Gunnar Klys.


KURIOSA

Mellan åren 1879 och 1940- talet stod här ett järnvägshotell, unikt på den tiden. Enligt sägnen byggdes det av virke från Saxdalens herrgård men det har aldrig verifierats. Hotellet var en stor tvåvåningsbyggnad med många uthyrningsrum och en stor matsal och blev så småningom centrum för musik och nöjeslivet i Ludvika. Dessutom användes det för sammanträden och liknande av föreningar, bland annat Västerberglagens Ingenjörsförening. När Elektriska Aktiebolaget (nuvarande ABB) var nybildat fick tjänstemännen som kallades Magnetarna disponera ett rum på hotellet där de kunde röka, dricka punsch och fira födelsedagar.