11.

Leverantörsnätverket

Leverantörsnätverket – High Voltage Valley består av en grupp företag som alla är leverantörer till ABB.
Företagen är strategiskt utvalda av ABB:s inköpsavdelningar och är viktiga för både ABB och Ludvika som ort.

FÖRETAGEN INOM LEVERANTÖRSNÄTVERKET
Lemont AB
Mattson Metal AB
Svanströms Lackeringar AB
Vilas (Väsman Invest Laserteknik) AB
MVUSAB
Plimab AB

Leverantörsnätverket erbjuder ett helhetsåtagande med ansvar för allt från logistik till kvalitetssäkring av såväl produkt som leverans. Nätverket gör att företagen kan ta på sig större förfrågningar där en leverantör blir huvudansvarig och övriga företag kopplas in som interna underleverantörer. Möjlighet till större materalinköp till lägre kostnad gör att kunden får ett lägre pris. Leverantörsnätverket kännetecknas av engagemang och ett professionellt agerande.


LÄNKAR
High Voltage Valley
Lemont AB
Mattson Metal AB
Svanströms Lackeringar AB
Vilas (Väsman Invest Laserteknik) AB
MVUSAB
Plimab AB