25.

Kyrkan

Ludvika Ulrika Kyrka är ett resultat av den stora förändringen av Ludvika Bruk som ägde rum under mitten av 1700-talet. När den ursprungliga bruksmiljön byggts upp under 1500- och 1600-talet hade man placerat byggnaderna fritt i naturen. Med 1700-talet kom dock nya idéer och ett bruk skulle plötsligt byggas i symmetri. Det gamla kapellet som uppförts 1652 revs och ersattes med en korsformad kyrka som invigdes 23 oktober 1752.

Att valet föll på just en korsformad kyrka sägs bero på att konstmästare Adolf Wiman (som ritade kyrkan) var starkt influerad av kyrkorna i Stockholm. Katarina kyrka på Södermalm har t.ex. en liknande form. Ursprungligen var kyrkans timmer friliggande och rödfärgat, liksom på 1700-talets bruksanläggning som helhet. Sitt nuvarande utseende med vitmålade spånfasader fick kyrkan i början av 1900-talet.

Familjen Cedercreutz (som ägde bruket vid tiden för kyrkans uppförande) finns fortfarande närvarande inuti kyrkan, inte minst genom det begravningsvapen för familjen Cedercreutz som hänger i den norra korsarmen. Flera av ljuskronorna i mässing härstammar även de från 1700-talet. Den största, med plats för 25 ljus, skänkte Beata Christina Cedercreutz till kyrkan i samband med dess invigning.