.

Kuriosa – High Voltage Valley

High Voltage Valley var från början inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika som ”En vision om forskning och utveckling inom el- och kraftteknik i världsklass” och 2003 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna till detta. Idén på en forskarby hade vuxit fram i samverkan mellan flera olika intressenter och Högskolans tre huvuduppgifter; utbildning, forskning och samverkan rymdes alla inom projektet. Projektet krävde en god samhällelig infrastruktur och service och Smedjebacken, Ludvika kommun och Landstinget Dalarna ställde sig bakom tanken. Tyvärr gick inte allt som planerat och oenigheter inom projektet gjorde att man valde att inte driva igenom idéerna på ett kluster i form av en forskarby i Västerbergslagen. Istället gick man vidare och skapade dagens High Voltage Valley.

Idéskiss av ”Kunskapens cirklar”- byggnadens runda och förskjutna former i glas och stål skapar en spänning genom att byggnadens fasader aldrig kan upplevas lika från gång till gång då de betraktas

Hos High Voltage Valley finns denna modell av forskarbyn skapad av stadsarkitekten Göran O Sundell.