11.

Infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.


AB Samarkand2015

En samordnade kraft och ett forum för infrastrukturfrågor i Ludvika/Smedjebacken.
Diskussioner har förts om hur man tillsammans och på bästa sätt kan pådriva infrastrukturfrågor som berör regionen. Istället för att olika intressenter ska driva frågorna var för sig enades Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Hitachi Energy (dåvarande ABB) och Ovako om att Samarkand2015 ska vara en samlande kraft och ett forum.

Läs hela inlägget

BIG – Bergslagspendelns intressegrupp
Bergslagspendeln har en viktig funktion för att koppla samman stråket Ludvika – Västerås – Stockholm. Berörda kommuner, regioner och de större företagen i området har därför bildat Bergslagspendelns Intressegrupp, BIG.

Läs mer#Fulltäckning
Ny antennlösning ska ge full täckning i glesbygd.
Den nya antennlösningen har monterats på Fjällbergets befintliga mast och ett flertal tester har genomförts. Testresultaten visar att antennlösningen gör det fullt möjligt att täcka de vita fläckarna på kartan.

Läs mer


Laddinfrastruktur

Fler elbilsladdare längs RV 66
Malung-Sälens kommun tillsammans med Destination Sälenfjällen och dalakommunerna längs riksväg 66 samverkar för att utöka antalet elbilsladdare.
Projektet avser att möjliggöra omställningen till hållbara godstransporter genom Dalarna från Surahammar i söder till Sälen i norr.

Läs mer


Ladda ditt elfordon
Det finns flera olika alternativ för laddning av elfordon i både Ludvika kommun och Smedjebackens kommun.

Via länkarna nedan får du mer information om hur och var du kan ladda:

Ludvika kommun
Smedjebackens kommun
LudvikaHem
Uppladdning.nu


Ludvika järnvägsstation

Ludvika Järnvägsstation i sin nuvarande form ritades av stadsarkitekt Cyrillus Johansson och stod färdigt 1939.

Mellan åren 1879 och 1940- talet stod här ett järnvägshotell, unikt på den tiden. Enligt sägnen byggdes det av virke från Saxdalens herrgård men det har aldrig verifierats. Hotellet var en stor tvåvåningsbyggnad med många uthyrningsrum och en stor matsal och blev så småningom centrum för musik och nöjeslivet i Ludvika. Dessutom användes det för sammanträden och liknande av föreningar, bland annat Västerberglagens Ingenjörsförening.

När Elektriska Aktiebolaget (nuvarande Hitachi Energy) var nybildat fick tjänstemännen som kallades Magnetarna disponera ett rum på hotellet där de kunde röka, dricka punsch och fira födelsedagar. 

1930 revs den gamla stationsbyggnaden ”Stationshuset för Bergslagernas Järnvägar” från 1900 som ritades av Erik Lallerstedt och som var en av flera järnvägsstationer i Ludvika på den tiden. Den äldsta byggdes på 1860- talet för Väsman–Barkens Järnväg med slutstation ”Marnäs” och nästa stationshus uppfördes på 1870-talet för Frövi-Ludvika Järnväg.

VÄRT ATT VETA

Från mitten av 1800-talet och fram till slutet av 1950-talet trafikerade ånglok de svenska järnvägarna (ånglok fanns kvar i drift fram till 1970-talet). Loken förbrukade både vatten och kol och behövde med jämna mellanrum stanna för att fylla på detta. Längs järnvägarna uppförde man därför mindre vattentorn som man genom en pumpanordning försedde med vatten från en närbelägen sjö. För att fylla på vatten i ett ånglok använde man sig ofta av en vattenhäst, en jättelik kran som kunde vridas ut över spåret. De flesta vattentorn är idag rivna och det finns ett 30 tal kvar i Sverige.

Läs mer via länkarna nedan:

Wikipedia
Banvakt
Ludvika hembygdsförening
Järnvägshistoriskt forum


Gång- och cykelbron

Ludvika kommuns gång och cykelbro invigdes 2014 och binder ihop Väsmanstranden med resecentrum och Ludvika centrum.

Byggnationerna genomfördes inom ramen för EU-projektet Entré Ludvika.  I projektet ingick även anläggande av en ny pendlarparkering med motorvärmare och möjlighet att ladda elbilar. Detta var en satsning för att underlätta och öka det kollektiva resandet.
Projektet finansierades av Ludvika kommun, EU och Trafikverket.

Läs mer via länkarna nedan:

Hammerglass
Projekt Entré Ludvika