24.

Hyttbacken

Smedsbostäderna

De röda stugorna vid Hyttbacken är en del av det som tidigare var ett större område med Marnäs hytta, vilken drevs av bergsmännen som ingick i Norrbärke socken. Den gamla och välbevarade bergsmansgården, kallad Ludvika gammelgård, hör därigenom ihop med denna plats.

Hyttbacken är känd sedan 1600-talet och här fanns, förutom hyttan och bostadshus, även kolhus, kvarnar, tvättstugor och allehanda nödvändiga byggnader. Stugorna som finns kvar är troligen från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Dessa var arbetarbostäder och äldre än dem på Hammarbacken.