6.

HV Breakers

Den så kallade ”brytarfabriken” i Ludvika är världens största och förnämsta i sitt slag. Här tillverkas, utvecklas och marknadsförs högspänningsbrytare. Här har många ”världens första” sett ljuset. Så sent som 2012 kunde HV Breakers presentera världens första kommersiella CO2- brytare, en brytare i vilken man ersatt den klassiska SF6-gasen med koldioxid (CO2). Både SF6 och CO2 är växthusgaser, men SF6 har 22 800 gånger högre värmande potential än CO2. Skulle något, mot all förmodan hända, är CO2 betydligt snällare mot miljön.


LÄNKAR
ABB