10.

Högeffektlabbet

Ett högeffektlaboratorium har en enormt viktig och central roll inom forskning och utveckling av ställverksapparater och annan utrustning för kraftsystem. Högeffektlabbet i Ludvika är ett av de modernaste i världen och en bidragande orsak till ABBs världsledande ställning. I labbet provas morgondagens produkter och kraftnät.

Det första högeffektlaboratorieti Ludvika uppfördes redan på 1930-talet och ersattes på 50-talet av det laboratorium som finns idag. Sedan dess har labbet utvecklats och moderniserats. I slutet av 1990-talet genomgick det en omfattande renovering och uppdatering, och idag görs kontinuerliga uppgraderingar för att labbet ska behålla sin världsledande ställning.


LÄNKAR
ABB