1.

High Voltage Valley

High Voltage Valley är ett nätverk av företag, universitet, högskolor, kommuner och andra offentliga aktörer som samarbetar för att vidareutveckla Ludvikas världsledande position inom elkraftsteknik. Detta gör vi bland annat genom forskningsprojekt och genom att ge stöd  för utveckling av innovationer och företag. High Voltage Valley bildades 2005 av AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI, VB- Energi, KTH, Uppsala Universitet och Chalmers. Verksamheten var från början endast inriktad på forskning men innefattar idag även andra områden som är viktiga för att skapa förnyelse och ekonomisk tillväxt. Numera ingår också Högskolan Dalarna, Luleå Tekniska och Linköpings universitet i samarbetet tillsammans med ett antal små och stora teknikkonsulter inom området energieffektivisering.

KURIOSA
High Voltage Valley var från början inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika som ”En vision om forskning och utveckling inom el- och kraftteknik i världsklass” och 2003 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna till detta. Idén på en forskarby hade vuxit fram i samverkan mellan flera olika intressenter och Högskolans tre huvuduppgifter; utbildning, forskning och samverkan rymdes alla inom projektet. Projektet krävde en god samhällelig infrastruktur och service och Smedjebacken, Ludvika kommun och Landstinget Dalarna ställde sig bakom tanken. Tyvärr gick inte allt som planerat och oenigheter inom projektet gjorde att man valde att inte driva igenom idéerna på ett kluster i form av en forskarby i Västerbergslagen. Istället gick man vidare och skapade dagens High Voltage Valley.

   
Bild-Idéskiss:

Ideskiss av ”Kunskapens cirklar”- byggnadens runda och förskjutna former i glas och stål skapar en spänning genom att byggnadens fasader aldrig kan upplevas lika från gång till gång då de betraktas.
Bild-Modell:
Hos High Voltage Valley finns denna modell av forskarbyn skapad av stadsarkitekten Göran O Sundell.


OM PLATSEN

Här ligger vår reception där du kan hämta kartor eller visuellt gå High Voltage Valley Walk via en bildskärm.

LUDVIKA, SVERIGES ENERGISMARTASTE REGION?
Ludvika ligger i topp bland de mindre kommunerna i Sverige när det gäller antalet anställda inom energibranschen. Här finns regionens största energiarbetsgivare ABB, världsledande inom kraft- och automationsteknik med 2700 anställda. ABB levererade en av världens första transformatorer 1893 och är idag världens största tillverkare. Här tillverkas även världens effektivaste undervattenstransformator, som kan användas på 3 000 meters djup.

På STRI testas bland annat transformatorer till ABB genom högspänningsprov och STRIs klimathall är en av få hallar i världen där man kan simulera allt från blixtnedslag till vind, vatten, snö, smuts och temperaturskillnader.

[youtube]http://youtu.be/3ZfTkuGM6aM[/youtube] [youtube]http://youtu.be/G_iwQAfzqUw[/youtube]

LÄNKAR

UTBILDNINGAR
Högskolan Dalarna
Uppsala Universitet
Luleå Tekniska Universitet
KTH