19.

Engelska parken

Det finns nog ingen plats i hela Ludvika som det är så lätt att förflytta sig tillbaka till den gamla bruksepoken på, som när man vandrar längs Strömmen.

Ibland är dammluckorna öppna, då forsar vatten över svart sten och sveper in hela området i drömmar om det förgångna och om den mäktiga familjen Roth på bruket. Små vildvuxna stigar slingrar sig över Roths äng, över forsen där lusthuset och rundtemplet minner om herrgårdens storhetsdagar. Här finner man resterna av Engelska parken, parken som uppfördes för mer än 150 år sedan av den då unge Carl Edward Roth, som var starkt influerad av den blommande romantiken. Parken bredde ut sig längs strömmens södra sida, i sluttningen mot kyrkan och vidare ut mot sjön.

Roths äng, sommar 1
Roths äng en sommardag 2013

Det var under senare delen av 1700-talet som engelska parker blev populära. De uppstod som en motsats till barockens strikta symmetri med raka linjer och formad växtlighet. Syftet med den engelska parken var att efterlikna naturen. Ibland planterade man till och med in döda träd och växter för att anläggningarna skulle se så naturliga ut som möjligt.

På Roths äng finns fortfarande en ovanligt artrik flora och sedan några år tillbaka pågår ett naturvårdsprojekt som har till syfte att bevara ängen och den så kallade ängsblomstern som blir allt mer ovanlig. För att bevara denna typ av växtlighet är det viktigtatt gräset slås med lie, och inte kapas av röjsåg eller gräsklippare som sliter av växterna och gör så att enbart det tåligaste gräset överlever.


LÄNKAR
dalafloran.se kan du bland annat läsa om vilka växtarter som finns på Roths äng.