15.

En fossilfri framtid

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.


VB Energi

Vår miljöpolicy
Vi ska verka för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i vår region. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Vårt mål att vara ett föredöme i vår region.

Läs mer om VB Energi


Circle K

Vägen mot en fossilfri framtid
Som den ledande aktören inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. På Circle K arbetar vi hårt för att bidra till att Sverige når klimatmålen.
Det kan låta motsägelsefullt att säga att man som drivmedelskedja arbetar med miljö- och hållbarhet, men i själva verket är det en av våra kärnfrågor och ett område där alla våra insatser spelar stor roll för vår nuvarande och framtida miljö.

Vi på Circle K vill bidra till en transportsektor fri från fossila bränslen och vi hoppas att vår ambition kommer att tas efter av andra. För att nå målet om en fossilfri transportsektor måste alla bidra – både drivmedelsindustrin och vägtransportsektorn, men också bilindustrin, politiker och forskningsvärlden. För att vi ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt.

Läs mer om Circle K


Ovako & Hitachi Energy

Här byggs svenska industrins klimatneutrala framtid
Något mycket spännande håller på att hända i skogarna mellan Gävle och Falun, något som är på väg att bli en viktig del av den svenska industrins omställning till elektrifiering – och en koldioxidneutral framtid.

Här, hos stålföretaget Ovako i den anrika bruksorten Hofors, är projekteringen nu i full gång med en vätgasanläggning inne på fabriksområdet. Hjärtat i vätgasanläggningen är en så kallad elektrolysör. Det är där som elektrolysprocessen äger rum, och där vatten spjälkas till vätgas och syrgas.

Genom uppvärmning av stålämnen med egen vätgas i stället för med gasol kan Ovako få en stålproduktion med nollutsläpp. Hitachi Energy levererar den elektriska infrastrukturen till elekrolysören – vätgasanläggningen som är världens första i sitt slag.

I projektet ingår förutom Ovako även Volvokoncernen, H2 Green Steel, Nel Hydrogen och Hitachi Energy. Projektet stöds dessutom av Energimyndigheten.

Läs mer via länkarna nedan:

Ovako
Hitachi Energy
Energimyndigheten