15.

En fossilfri framtid

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.


VB Energi

Miljöpolicy
VB Energi ska verka för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i regionen. Deras agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft. Målet är att vara ett föredöme i regionen.

Läs mer om VB Energi


Circle K

Vägen mot en fossilfri framtid
Drivmedelsbranschen har både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. Circle K arbetar för att bidra till att Sverige når klimatmålen.
Det kan låta motsägelsefullt att en drivmedelskedja arbetar med miljö- och hållbarhet, men i själva verket är det en av kärnfrågorna och ett område där alla insatser spelar stor roll för vår nuvarande och framtida miljö.

Circle K vill bidra till en transportsektor fri från fossila bränslen och hoppas att deras ambition kommer att tas efter av andra. För att nå målet om en fossilfri transportsektor måste alla bidra – både drivmedelsindustrin och vägtransportsektorn, men också bilindustrin, politiker och forskningsvärlden. För att vi ska lyckas behöver vi alla hjälpas åt.

Läs mer om Circle K


Vätgasanläggning gör Ovako världsunik 

Vätgasanläggningen kommer att användas för att värma stål med väte innan valsning, vilket gör Ovako till den första tillverkaren i världen som använder denna teknik. Ett stort steg tas också mot koldioxidneutral stålproduktion genom att ersätta gasol med fossilfri vätgas. 

Satsningen görs i samarbete med nyckelaktörer inom svensk- och nordisk industri som Volvo Group, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen.

Arbetet utförs med stöd från Energimyndigheten

Läs mer