Archive for oktober, 2021

Kuriosa – High Voltage Valley

High Voltage Valley var från början inriktad på att etablera en forskarby i Ludvika som ”En vision om forskning och utveckling inom el- och kraftteknik i världsklass” och 2003 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna till detta. Idén på en forskarby hade vuxit fram i samverkan mellan flera olika intressenter och Högskolans tre huvuduppgifter; utbildning, […]