Archive for september, 2014

Energieffektivisering i Ludvika kommun

26B. År 2006 startade kommunen en större satsning på att energieffektivisera sina byggnader utifrån projektmodellen EPC, Ludvika har genom sin satsning på energieffektivisering blivit ett föredöme och en modell som flera andra kommuner runt om i Norden använder sig av.